Zasady dodawania opinii

STOP HATERS
Aby Twoja opinia o lekarzu została opublikowana w serwisie ZnajdzLekarza.pl, musi być zgodna z określonymi zasadami dodawania opini. Każda nowa opinia jest weryfikowana, a sytuacje sporne konsultowane są z lekarzem. Od wyniku weryfikacji zależy, czy opinia zostanie opublikowana czy odrzucona. Celem weryfikacji jest dbaość o wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych opinii pacjentów oraz ich przydatność dla innych użytkowników odwiedzających serwis ZnajdzLekarza.pl

Prawidłowo napisana opinia

 • jest obiektywna
 • ocenia jakość wykonanej usługi
 • dotyczy lekarza u którego odbyła się wizyta
 • jest napisana kulturalnie, rzeczowo i merytorycznie
 • zawiera uzasadnienie ocenionych kryteriów
 • służy innym pacjentom przy wyborze lekarza

Opinia napisana nieprawidłowo

 • jest pisana pod wpływem emocji
 • podważa prawo wykonywania zawodu lekarza lub jest subiektywna oceną jego kompetencji
 • zawiera niecenzuralne i obraźliwe zwroty
 • odnosi się do placówki medycznej, personelu medycznego a nie lekarza
 • zawiera pomówienia czy oskarżenia pod adresem lekarza
 • opisuje szczegóły z prywatnego życia lekarza bądź dotyczyła uzyskanego przez lekarza wykształcenia
 • zawiera komentarze do opini innych użytkowników
 • opisuje doświadczenia i historię leczenia innych użytkowników, rodziny bądź znajomych
 • zawiera linki do źródeł zewnętrznych
 • kwestionuje poprawność danych na profilu lekarskim
 • zawiera oskarżenia kierowane pod adresem lekarza
Jako administrator serwisu ZnajdzLekarza.pl zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji dodanej opinii lub blokady jej wyświetlania bez podania przyczyny.